Museum de Fundatie expostie

Suolle de vergeten stad

Van 5 t/m 15 juli 2018 is in Museum de Fundatie de installatie Suolle te zien. Tom Dissel en Timon Scholten geven er de vergeten stad Suolle een identiteit mee en creëren tegelijkertijd de basis voor Studio Suolle, een nieuw online designmerk.

Suolle heeft een Germaanse oorsprong. Het betekent ‘heuvel’, verhoging die zo ver boven het moerasland uitstak dat bewoners de voeten droog konden houden. Suolle is gesticht in 760 na Chr.  In het jaar 1230 kreeg het stadsrechten en de naam van de stad is in de loop van de eeuwen verbasterd van Suolle, Suol, Swol, Swolla, Zwol tot Zwolle, hoofdstad van Overijssel.

Van voor 1230 na Chr. is er over Zwolle weinig bekend. Met hun installatie geven Dissel en Scholten Suolle haar geschiedenis van voor dat jaar terug door deze te zoeken en te creëren in artefacten, kunst, design en landkaarten. ‘De kaart van Suolle is er nooit geweest omdat er in het jaar 760 nog geen kaarten werden gemaakt, hier begonnen ze pas veel later mee’ zegt Timon.  Met een ‘herontwerp’ van de eerste kaart willen we Suolle zijn identiteit terug geven en zichtbaar maken voor zijn huidige bewoners en bezoekers. De inspirerende artefacten van Suolle die doorgaans in archieven verborgen blijven maar nu in bruikleen zijn verkregen van archeologische dienst Zwolle bieden een blik op vorm, techniek, materiaal en schoonheid door de eeuwen heen.

Tom Dissel (1985) heeft gestudeerd aan de Design Academy in Eindhoven en Timon Scholten (1988) aan de HKU in Utrecht. Beide zijn werkzaam op het Cibap in Zwolle, ‘Wij zien het oude Suolle als een inspirerend fundament. Een basis van waaruit we kunnen bouwen aan Studio Suolle, een online designstad waar iedereen zich bij aan kan sluiten. Een onmisbare basis ook,want wanneer je niet weet wat je grondbeginselen zijn dan kun je onmogelijk een identiteit vormgeven’ aldus Tom. Dat wat Suolle 1300 jaar geleden heeft gezaaid, oogsten Tom en Timon nu voor hun nieuwe online design merk door de naamgevende verhoging te gebruiken als podium van design en interieur.

Het eerste product van Studio Suolle is de eerste naamgevende kaart van Suolle die te vinden is in de webshop en het tweede product wordt een stoel voor het meubelmerk Eyye.

We are Suolle // We made

  • Interieur Ontwerp
  • Exposities
  • Product Design